อนุทิน 149581 - prryada numak

คุณสมบัติผู้สมัครพยาบาลทหา

** สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม..6) สายวิทย์-คณิต (เท่านั้น)
** ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. บิดาและมารดาสัญชาติไทย

ทบ. รับสตรีโสด อายุ 18 – 25 ปี

น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก.

ทร. รับสตรีโสด อายุ 17 – 20 ปี

น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. ไม่เกิน 65 กก.

ทอ. รับสตรีโสด อายุ 17 – 22 ปี

น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เกิน 65 กก.

ตร. รับ ช.และ ญ. อายุ 16-25 ปี

น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก

เขียน 28 Dec 2016 @ 12:40 ()


ความเห็น (0)