อนุทิน 149571 - อนันต์

อนันต์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สภาพลเมืองจังหวัดกระบีสนับสนุนท่องเที่ยวโดยชุมชน พลักดัน ให้ อำเภอคลองท่อมเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเมืองแห่งสปา เป็นการจัดการระบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชน

"การท่องเที่ยวโดยชุมชน" (Community-Based Tourism) อาจเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว สร้างอาชีพให้ชุมชน และในขณะเดียวกันก็เป็นการอนุรักษ์ไปในตัว เพราะ “เขา”(ชาวบ้าน) เหล่านั้นที่เคยเป็นแต่ผู้เฝ้ามองได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญในการท่องเที่ยวแบบใหม่นี้ ซึ่งเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเป็นพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์ ตัวตน ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆให้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น

ดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยคนในชุมชน จึงเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อน เป็นการพัฒนาคนในชุมชนให้มีบทบาทที่สำคัญในการอนุรักษ์ความเป็นชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนชุมชนเป็นเหมือนบ้านของตนเองที่คอยต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความยินดี

เขียน 28 Dec 2016 @ 05:43 ()


ความเห็น (1)

Inspiration สร้างได้นะครับ..ชุมชนเพื่อชุมชน..