อนุทิน 149561 - ต้นโมกข์

a balancing act คือสถานการณ์ซึ่งเราต้องให้ความสนใจกัับกิจกรรม 2 อย่าง หรือมากกว่า 2 ในเวลาเดียวกัน คล้ายๆกับการทำให้สมดุลระหว่างกิจกรรมทั้งสอง หรือหลายกิจกรรม เช่น

The life of modern parent is a balancing act between going out to work and raising children at home.

ชีวิตของพ่อแม่ยุคใหม่คือการทำให้สมดุลระหว่างการออกไปทำงานข้างนอก ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลลูกๆที่บ้านด้วย

เขียน 27 Dec 2016 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)