อนุทิน 149557 - prayat duangmala

ผลการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาคุณภาพ..ผ่านไป...คงเหลือแต่วิชาการที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข..ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น..ทั้งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เขียน 27 Dec 2016 @ 10:15 ()


ความเห็น (0)