อนุทิน 14954 - ทองหยอด

สนทนาโต๊ะกลม “คุยเฟื่องเรื่องการพิมพ์เอกสารราชการ”

คุณนิตยา  อินทรส  งานบริการผู้อ่าน

AAR กิจกรรม “คุยเฟื่องเรื่องการพิมพ์เอกสารราชการ”

1. ก่อนหน้านี้ท่านคาดหวังว่าจะได้อะไร  คาดหวังว่าจะสามารถพิมพ์บันทึกข้อความได้ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้
                                      
2. ท่านมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ท่านได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ เพราะอะไร  ได้ตามคาดหวัง และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้

3.  ท่าเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว  ท่านได้อะไร ได้รู้วิธีพิมพ์ที่ถูกต้อง และเทคนิคการพิมพ์ที่ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น การตัดคำ การจัดหน้าเอกสาร การจัดรูปแบบ
                                        
4. ครั้งต่อไป  ท่านอยากรู้เรื่องอะไร?  เทคนิคการพิมพ์
                 
5. ท่านต้องการให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไปหรือไม่? อย่างไร?  ต้องการให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป ในลักษณะกลุ่มย่อย เพราะจะทำให้เรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน

เขียน 11 Jul 2008 @ 11:53 ()


ความเห็น (0)