อนุทิน 149508 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ทีม การนำผลวิจัยไปใช้ ของหอผู้ป่วยเคมีบำบัดจะต้องไปนำเสนอวันที่ 5 มกราคม 2560

องค์ประกอบที่ทำให้ทีมสำเร็จ ช่วยกันคิด แต่พออ่านเวป ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี ได้บทสรุปดีมากเลย

GROUP สำหรับ TEAM

การทำงานเป็นทีม หัวใจสำคัญมีอยู่ 5 เรื่อง

1) การมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน (GOAL!!!!)

2) การแบ่งบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกของทีมที่ชัดเจน (Responsibility) และทุกคนทำหน้าที่ตัวเอง

3) การจัดการภายในทีม (Organize) โดยผู้นำทีม การจัดการการมีส่วนร่วม การประชุม การสื่อสารกัน

4) ความเป็นเอกภาพของทีม (Unity) มีความสำคัญมากสำหรับทีมที่ต้องการประสบความสำเร็จ

5) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อการสร้างผลงานของทีม (Participation for Performance)

นำภาพนี้มาประกอบเพื่อการเรียนรู้เรื่อง GROUP ของทีม

เขียน 24 Dec 2016 @ 09:49 ()


ความเห็น (0)