อนุทิน 149506 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๘๐๔ |

"ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์"

เขียนบันทึกจากการชมงานโครงการหลวง ... "ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ... (งานโครงการหลวง ๒๕๕๙ จ.เชียงใหม่)


เขียน 24 Dec 2016 @ 00:26 ()


ความเห็น (0)