อนุทิน 149499 - ต้นโมกข์

ไม่ใช่, ฟินแลนด์ไม่ใช่ทิ้งวิชาโรงเรียนแบบดั้งเดิมทิ้งไปเสีย นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ตอนที่ 5 (ตอนสุดท้าย)

สิ่งที่เยาวชนชาวฟินแลนด์จำเป็นต้องรู้ก่อนคือความรู้แบบบูรณาการ และทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจริงของโลก ซึ่งอาจมีคนแย้ง วิธีการบูรณาการ โดยการอาศัยบทเรียนต่างๆกับประสบการณ์ภายนอก กระตุ้นให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน และทำให้การเรียนรู้มีความหมายต่อนักเรียนมากกว่าอย่างอื่น

นักเรียนที่เข้าร่วมมีโอกาสในการออกแบบบทเรียน

เรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่อาจหายไปก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในการปฏิรูป กรอบหลักสูตรแห่งชาติ ปี 2016 ยืนยันว่า นักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนช่วงที่เรียนแบบปรากฏการณ์ และพวกเขาก็มีส่วนให้ความคิดเห็นในการประเมินสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้

มีครูหลายท่านเห็นว่าการปฏิรูปคือสภาวะเสี่ยง และเป็นวิธีการที่พลาดในการพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ในโรงเรียน แต่ครูคนอื่นๆเห็นว่าการทุบทำลายการสอนวิชาแบบดั้งเดิม และการแยกกันสอน เป็นโอกาสที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานในโรงเรียน

ในขณะที่บางโรงเรียนจะใช้โอกาสในการปรับปรุงการออกแบบการสอน และการเรียนรู้ด้วยการไม่เน้นวิชาแบบโบราณตามหลักสูตรมาตรฐานแห่งชาติ แต่โรงเรียนอื่นๆจะเลือกวิธีการที่เป็นกลาง อย่างไรก็ตาม การสอนวิชาต่างๆจะดำเนินอยู่ต่อไปการสอนระดับพื้นฐานในตอนนี้ต่อไป

แปลและเรียบเรียงจาก

Valeric Struss. No, Finland isn’t ditching traditional school subjects. Here’ s what’s really happening.

https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2015/03/26/no-finlands-schools-arent-giving-up-traditional-subjects-heres-what-the-reforms-will-really-do/

.....................................

เขียน 23 Dec 2016 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)