อนุทิน 14949 - pookky

pookky

อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี

ร้อยกรองบทกวีซึ้งกมล

ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝนต้นไม้ทุกต้นพลอยยินดี

รู้รักสามัคคี เพื่อพ่อแห่งไทย

เหล่าประชาคารวะ สดุดี

แผ่นดินนี้มีสุขด้วยองค์พระชงชัย

บรรดาชาติชนชื่นชมสมใจ

ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

ภักดีถวายดวงใจของไทยทั้งชาติ

มหาราชปราดเปรื่องเรื่องของกีฬา

ล้ำเลิศสื่อสารพลังงานแทนแก้ปัญหา

ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา  ชาติไทยนับว่าโชคดี

ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา

เป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี

ไทยทั้งผองภูมิใจไทยเป็นไทยจนวันนี้

                                                                เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

เขียน 11 Jul 2008 @ 10:53 ()


ความเห็น (0)