อนุทิน 149467 - ต้นโมกข์

ไม่ใช่, ฟินแลนด์ไม่ใช่ทิ้งวิชาโรงเรียนแบบดั้งเดิมทิ้งไปเสีย นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ตอนที่ 3

การเรียนรู้โดยอาศัยปรากฏการณ์เป็นฐาน

การปฏิรูปครั้งใหญ่ในครั้งต่อมาเกิดขึ้นในฟินแลนด์ เพราะการนำมาซึ่งกรอบมาตรฐานหลักสูตรแห่งชาติ ซึ่งมาจากการประชุมในเดือนกันยายน ปี 2016

มันคือการผสมรมโรงครั้งใหญ่ที่เริ่มตั้งแต่จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา, การบรรยายหลักการของการสอนและการเรียนรู้, และนำเสนอแนวทางของการศึกษาพิเศษ, สุขภาวะ, การช่วยเหลือ, และการประเมินในโรงเรียน สังกัป (concept) ของการสอนแบบปรากฏการณ์ ซึ่งเป็นการย้ายจากวิชาต่างๆ มาเป็นหัวข้อที่มีความหลากหลายทางวิชา มาเป็นหลักของกรอบหลักสูตรแห่งชาตินั้น

การบูรณาการระหว่างวิชา และวิธีการแบบองค์รวมของการสอนและการเรียนรู้ก็ไม่ใช่สิ่งใหม่ในฟินแลนด์ ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 โรงเรียนในฟินแลนด์มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว และมันเป็นวัฒนธรรมของการสอนในฟินแลนด์นับแต่นั้น การปฏิรูปครั้งใหม่นี้จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในครูระดับกลาง ซึ่งเคยชินอยู่กับการสอนตามรายวิชามากกว่าการร่วมงานกับเพื่อน

แปลและเรียบเรียงจาก

Valeric Struss. No, Finland isn’t ditching traditional school subjects. Here’ s what’s really happening.

https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2015/03/26/no-finlands-schools-arent-giving-up-traditional-subjects-heres-what-the-reforms-will-really-do/

.....................................

เขียน 21 Dec 2016 @ 20:43 ()


ความเห็น (0)