อนุทิน 149456 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๗๘๖ |

"หนังสือใหม่"

* การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน แนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน อีเลิร์นนิง และออนไลน์เลิร์นนิ่ง เขียนโดย อาจารย์จินตวีร์ คล้ายสังข์ และ อาจารย์ประกอบ กรณีกิจ

* Everyday Story 2 เขียนโดย พี่โหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

เขียน 20 Dec 2016 @ 22:28 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นหนังสือวิชาชีพตัวเอง กับหนังสือสร้างแรงบันดาลใจครับ อาจารย์ ;)...