อนุทิน 149455 - ต้นโมกข์

ไม่ใช่, ฟินแลนด์ไม่ใช่ทิ้งวิชาโรงเรียนแบบดั้งเดิมทิ้งไปเสีย นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ตอนที่ 2

แผนการศึกษาในฟินแลนด์ในการเปลี่ยนการสอนแบบรายวิชาดั้งเดิม เช่น ประวัติศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ มาเป็นการสอนแบบหัวข้อ (topic) ที่มีการสอนหลากหลายวิชา ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา ตอนนี้ได้รับความสนใจระดับโลก เพราะบทความที่ตีพิมพ์ใน The Independent ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์อังกฤษที่ได้รับความเชื่อถือ แต่ให้ใจเย็นไว้ก่อน ถึงแม้จะมีการปฏิรูป แต่โรงเรียนก็ยังคงสอนวิชาเลข, ประวัติศาสตร์, ศิลปะ, ดนตรี, และวิชาอื่นๆต่อไป

แต่ด้วยการปฏิรูปแนวใหม่ เด็กๆทุกคนจะได้เรียนรู้โดยผ่านหัวข้อ (topic) ต่างๆ เช่น สหภาพยุโรป, ชุมชน, และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือ 100 ปีของการเป็นอิสรภาพของฟินแลนด์ ซึ่งจะมีโมดุล (modules) ที่หลากหลายวิชา เช่น ภาษา, ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์, และเศรษฐศาสตร์เข้ามาศึกษาพร้อมกันไปด้วย

มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเน้นลักษณะเฉพาะ 2 ประการในระบบการศึกษาในฟินแลนด์ เพื่อที่จะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันดับแรก การศึกษาในฟินแลนด์เป็นการกระจายอำนาจเป็นอย่างมาก ซึ่งให้เมืองจำนวน 320 เมืองมีอิสระในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพของชุมชน รัฐบาลกลางเพียงแต่ออกกฎระเบียบ, จัดสรรเงินให้, นำเสนอกรอบความคิดแบบแนะนำในเรื่องที่โรงเรียนแต่ละแห่งควรสอน และรู้เรื่องอะไร อันดับสอง กรอบมาตรฐานหลักสูตรแห่งชาติ เป็นเพียงมาตรฐานที่ยืดหยุ่น การวางแผนหลักสูตรเกิดขึ้นมาจากเมือง และโรงเรียนเป็นหลัก หลักสูตรให้โอกาสนักจัดการศึกษามีอิสรภาพในการนำเสนอวิธีที่ดีที่สุดในการสอนและการเรียนรู้ต่อนักเรียนทุกคน ดังนั้นการปฏิบัติจากหลากหลายจากโรงเรียน และถูกดัดแปลงไปตามความต้องการของชุมชน และสถานการณ์

แปลและเรียบเรียงจาก

Valeric Struss. No, Finland isn’t ditching traditional school subjects. Here’ s what’s really happening.


เขียน 20 Dec 2016 @ 18:46 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หวังว่าไทยคงไม่กระโจนลงไปทำอย่างฟินแลนด์ทันทีนะ จะโกลาหลเหมือนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่โรงเรียนถูกสั่งให้พัฒนาหลักสูตรของตัวเอง โรงเรียนเล็กมีครู7-8 คน ทุกคนต้องมาช่วยกัน ครูพละ ครูคณิตศาสตร์ ต้องมาช่วยครูภาษาไทยที่มีอยู่คนเดียวทำหลักสูตรภาษาไทย ไม่ต้องสอนกันละ มัวแต่ช่วยทำหลักสูตรกันทุกวิชาทั้งวันทุกวัน น่าร้องไห้ เป็นเรื่องจริงที่ศิษย์เล่าให้ฟัง