อนุทิน 149450 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๗๘๓ |

"หิริ-โอตัปปะ"

หิริ-โอตัปปะ หมายถึง ความละอายใจต่อบาป
ความเกรงกลัวต่อบาป

ความเข้มข้นของการมีสิ่งนี้ไม่เท่ากัน
บางคนมีมาก บางคนมีน้อย บางคนไม่มีเลย

ยิ่งมีมากแค่ไหน เราเองก็จะปลอดภัยต่อการสร้างกรรมไม่ดีเท่านั้น
ยิ่งมีน้อยแค่ไหน เราเองก็จะเสี่ยงที่จะตกอยู่นรกแห่งทุกข์ได้มากแค่นั้น

เขียน 20 Dec 2016 @ 14:27 ()


ความเห็น (1)

สาธุ..