อนุทิน 149410 - ต้นโมกข์

สิ่งที่สหรัฐไม่ได้เรียนรู้จากการปฏิรูปการศึกษาในฟินแลนด์ ตอนที่ 7 (ตอนสุดท้าย)

คุณภาพและความยุติธรรมในการศึกษาจะต้องมองว่าเป็นเหมือนพันธะสัญญา จากการมองในระดับโลก OECD ให้ข้อสรุปว่า “ ระบบการศึกษาที่เน้นให้คนปฏิบัติได้ในระดับสูง จากสมาชิกของ OECD คือการผสมกันระหว่างคุณภาพกับความยุติธรรม”

สิ่งที่ฟินแลนด์ได้แสดงให้คนอื่นๆเห็นก็คือวิธีการนำความยุติธรรม และความเสมอภาคในการศึกษาว่ามีลักษณะอย่างไร อย่างไรก็ตาม นักปฏิรูปในอเมริกาจะต้องพิจารณาการนำความยุติธรรมที่มาจากฟินแลนด์ไว้ให้ดี องค์ประกอบหลายอย่างในความสำเร็จทางการศึกษาในฟินแลนด์มาพร้อมกับสวัสดิการทางสังคม บางครั้งสวัสดิการทางสังคมคือเหตุผลของความล้มเหลวในสหรัฐ

แปลและเรียบเรียงจาก

Valerie Strauss. What the U.S. can’t learn from Finland about ed reform

https://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/post/what-the-us-cant-learn-from-finland-about-ed-reform/2012/04/16/gIQAGIvVMTblog.html?tid=ainl

เขียน 17 Dec 2016 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)