อนุทิน 149403 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้ช่วยยืนยันว่า การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเอาชนะได้แม้แต่พันธุกรรมไม่ดีที่เราอาจจะมีติดตัวมา จากการวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงในช่วงสิบปี พบว่าในผู้ที่มีพันธุกรรมเสี่ยงซึ่งใช้ชีวิตแบบไม่รักษาสุขภาพ มีโอกาสเสี่ยงต่อหัวใจวาย 10% ในขณะที่มีพันธุกรรมเสี่ยงเหมือนกันแต่ใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ โอกาสเสี่ยงนี้ลดลงครึ่งหนึ่งทีเดียว แานได้จาก Genetic risk, adherence to a healthy lifestyle, and coronary disease. N Engl J Med 2016; 375:2349-2358. DOI: 10.1056/NEJMoa1605086.

เขียน 17 Dec 2016 @ 09:18 ()


ความเห็น (0)