อนุทิน 149398 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ผมพยายามให้นักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกัน เด็กเก่งสอนเด็กอ่อน พี่สอนน้อง สะท้อนผ่านกิจกรรม ทำให้นักเรียนมั่นใจและภูมิใจในตนเอง...โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง.....


เขียน 16 Dec 2016 @ 20:45 ()


ความเห็น (0)