อนุทิน 149381 - ต้นโมกข์

การเสนอว่า

คุณไม่สนใจเรื่องสิทธิเรื่องความเป็นส่วนตัว

เพราะคุณไม่ได้ซ่อนอะไรไว้

ก็ไม่แตกต่างอะไรกับ

คุณไม่ได้สนใจกับเสรีภาพที่จะพูด

เพราะคุณไม่มีอะไรจะพูดนั่นเอง

พี่สโนว์เดนของเรา!

เขียน 15 Dec 2016 @ 19:55 ()


ความเห็น (0)