อนุทิน 149358 - tuknarak

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การติดตามข้อมูลข่าวสาร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแบ่งปันให้กับนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเขาทั้งทางตรงและทางอ้อม จากผลการสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) ผู้เขียนสามารถนำมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเด็กๆ ช่วยกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนรักการเรียนมากขึ้น และมั่นใจว่าผลที่เกิดขึ้นจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย

เขียน 14 Dec 2016 @ 09:38 ()


ความเห็น (0)