อนุทิน 149356 - ดร. เมธา หริมเทพาธิป

<<นางฟ้าเป่าขลุ่ย>>

.....................

สัญญะแห่งสมดุลของอารมณ์

ความสม่ำเสมอของธรรมชาติ

ความคงเส้นคงวาของพลังชีวิต

วิถีผู้นำที่มีความสุขในปัจจุบันตลอดกาล

....................

สัญญะแห่งดุษฎียภาพ ความนิ่งสงบแห่งใจ

คงเส้นคงวา ไม่หวั่นไหว รู้ปล่อยรู้วาง

อดีตอนาคตกำหนดปัจจุบันอย่างมั่นคง

วิถีจิตของผู้นำที่สร้างศรัทธาไม่รู้จบ

.....................

Cr. : Dr.May (18/11/2558)

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่าย

จากบ้าน ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต


เขียน 14 Dec 2016 @ 07:51 () แก้ไข 14 Dec 2016 @ 07:52, ()


ความเห็น (0)