อนุทิน 149355 - ดร. เมธา หริมเทพาธิป

<<นางฟ้าเล่นพิณ>>

สัญญะแห่งความรอบรู้ (Prudence/Phronesis)

ความพราวในความรู้ (Knowledge)

ปัญญา (wisdom) และความสามารถ (Skill/Technique/Art)

ที่เกิดจาก "ความเข้าใจ" อันเป็นพรสวรรค์

คือ "วิถีแห่งผู้นำ" ที่อาจหาญ

ต่อความท้าทายอันไม่รู้จบของโลกใบนี้

..........................

Cr. : Dr.May (18/11/2558)

ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่าย

จากบ้าน ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต


เขียน 14 Dec 2016 @ 07:50 ()


ความเห็น (0)