อนุทิน 149347 - ดร. เมธา หริมเทพาธิป

ศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ที่... ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่า ทุกคนล้วนมีคุณค่าตามที่แต่ละคนเป็น

.....................

Cr. : Dr.May (18/11/2558)


เขียน 14 Dec 2016 @ 07:42 ()


ความเห็น (0)