อนุทิน 149346 - ดร. เมธา หริมเทพาธิป

ปรัชญาความรัก☺☺

ลดการเอาชนะ สร้างความเข้าใจ

คือวิถีแห่งความสุขของคนคู่

.........................

เรื่องครอบครัวไม่มีใครผิดใครถูกหรอก

มีแต่เข้าใจหรือไม่เข้าใจกันเท่านั้น

ผิดถูกเป็นแค่เรื่องของทิฏฐิ

ยึดมั่นมากอีโก้ก็สูง

ปลายทางคือความแตกแยก

ไม่อาจสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้

แท้จริงแล้ว คนเรามีกรอบคิดความเชื่อที่ต่างกัน

เพียง 2 คนเปิดใจรับฟังกันและกัน

เสียงของหัวใจจะช่วยบอกเองว่า

ผิดถูกที่ยึดอยู่นั้นเป็นแค่กรอบความคิดชุดหนึ่ง

ที่แม้แต่ตัวมันเองยังรับรองตัวมันไม่ได้เลยว่าผิดหรือถูก

จริงๆ แล้วเป้าหมายของการแต่งงานก็เพื่อสร้างครอบครัว

จุดมุ่งหมายในการสร้างครอบครัวก็เพื่อให้เกิดความสุข

เป็นความสุขของทุกคนในครอบครัวไม่มีข้อยกเว้น

ทิฏฐิจึงไม่สำคัญกว่าความเข้าใจของคนในครอบครัว

เพราะความเข้าใจคือวิถีแห่งความสุขของคนในครอบครัว

...........................

Cr. : Dr.May (30/12/2558)


เขียน 14 Dec 2016 @ 07:35 ()


ความเห็น (0)