อนุทิน 149338 - ดร. เมธา หริมเทพาธิป

ปรัชญา "การเลือก" ของข้าพเจ้า...

จงเลือกคนรักที่ศรัทธาในรักเรา

จงเลือกคนข้างกายที่เทิดทูนเรา

จงเลือกคนร่วมงานที่เคารพและรักเรา

จงมีส่วนร่วมในสิ่งที่เลือกแบบ commitment

ความสุข ความสำเร็จ พรวิเศษ จึงจะเกิดขึ้น

ความจริงใจมีอยู่จริง หากเรามีความจริงใจ

Cr.: Dr.May (09/08/2558)


เขียน 14 Dec 2016 @ 07:13 ()


ความเห็น (0)