อนุทิน 149322 - ดร. เมธา หริมเทพาธิป

ศรัทธาเป็นคุณสมบัติของปัญญา

ปัญญามีในมนุษย์เท่านั้น ก้อนหินหามีไม่

เจ้าสุนัขหาญกล้าอุทิศตัวไม่กลัวตายให้นายมัน

ก็ยังมิอาจเรียกว่าศรัทธาอันประเสริฐ

เพราะมันมิได้ทุ่มเทสิ่งที่เชื่อ

ไปสู่ปรมัตถธรรมเหนือโลกนี้

อนึ่ง ปากมนุษย์ผู้บอกว่าตนศรัทธา

แต่ไม่ลงมือปฏิบัติ นั่นก็หาใช่ศรัทธาไม่

เขาเป็นเพียงหนอนแทะหนังสือ

เชื่อตามเรื่องเล่าในคัมภีร์ที่ตนท่องจำเท่านั้น

จึงไร้ความหนักแน่น เพราะไม่ลงมือปฏิบัติ

ศรัทธาของเขาย่อมไม่เข้มข้นจนถึงที่สุด

ในระดับที่จะอุทิศตัวเพื่อศาสนาของเขาได้

..............................

Cr.: Dr.May (27/09/2559)


เขียน 13 Dec 2016 @ 12:08 ()


ความเห็น (0)