อนุทิน 149321 - ดร. เมธา หริมเทพาธิป

ไม่มีใครเก่งเหนือใครในทุกเรื่อง

ไม่มีใครเท่าเทียมใครในทุกเรื่อง

ไม่มีใครด้อยกว่าใครในทุกเรื่อง

แท้จริงแล้ว...

...ข้ารู้ ข้าเห็น ข้าเก่ง ข้าเป็น...

มันก็แค่ทิฏฐิมานะที่ยึดไว้ไม่ยอมปล่อย

จงรู้ไว้เถิด...

ทุกคนในโลกนี้ล้วนมีคุณค่าอย่างที่เป็นอยู่

และตลอดไป

.........................

Dr.May (27/09/2559)


เขียน 13 Dec 2016 @ 12:07 ()


ความเห็น (0)