อนุทิน 149319 - ดร. เมธา หริมเทพาธิป

คำนินทากล่าวร้าย เมื่อกระทบ "หู" ผู้ให้อภัยทาน

กลับกลายเป็นถ้อยคำแห่งอรรถธรรมอันลึกซึ้ง

เป็นวาระโอกาสอันดีที่จะได้ "ก้าวล่วงกรรม"

ด้วยใจที่เป็นทาน ยกพรหมวิหารธรรมให้สูงขึ้นบนจิตใจ

เผชิญหน้ากับความจริงที่ปรากฏ

เพื่อพบแก่นแท้แห่งสาระธรรมในชีวิต

............................

Dr. May (08/12/2559)


เขียน 13 Dec 2016 @ 12:03 ()


ความเห็น (0)