อนุทิน 149277 - ต้นโมกข์

สิ่งที่สหรัฐไม่ได้เรียนรู้จากการปฏิรูปการศึกษาในฟินแลนด์ ตอนที่ 4

อันดับ 2 จะมีการเน้นที่ความมีอิสระของโรงเรียน และความเป็นมืออาชีพของครู และสองอย่างนี้เป็นปัจจัยหลักในการอธิบายการปฏิบัติการเรื่องการศึกษาที่เข็มแข็งในฟินแลนด์ โรงเรียนเป็นผู้แต่งหลักๆของหลักสูตร และครูมีหน้าที่เพียงแค่เฝ้าดูความก้าวหน้าของนักเรียน ในฟินแลนด์ จะมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนและตัวครูในเรื่องภาระหน้าที่ที่ตนมีอยู่เป็นอย่างมาก จะไม่มีตัวแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น แบบทดสอบมาตรฐานมาบีบบังคับนักเรียน สำหรับการวิเคราะห์การประกอบการด้านการศึกษาแห่งชาตินั้น เราเพียงแค่ทำกับเด็กเพียงเล็กน้อยในฐานะตัวอย่าง ในสหรัฐ จะไม่มีการออกแบบหลักสูตร หรือการประเมินนักเรียนกับโรงเรียนหรือครูเป็นอันขาด ตอนนี้ยังไม่มีความเชื่อมั่นของสาธารณะในเรื่องเหล่านี้เลย ที่สหรัฐ ระบบการฝึกหัดครูก็เป็นขั้นที่สำคัญ

ฟินแลนด์ คือบ้านของการฝึกหัดครู ซึ่งแตกต่างจากสหรัฐ การสอนยังคงเป็นตัวเลือกระดับต้นๆในหมู่เยาวชน ครูในฟินแลนด์มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งใกล้เคียงกับหมอแระทนายความ จะมี 8 มหาวิทยาลัยที่มีการฝึกหัดครูในฟินแลนด์ และทุกๆโปรแกรมการฝึกหัดครูจะมีมาตรฐานระดับสูงเหมือนกันทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น ครูต้องจบปริญญาโท และทำงานวิจัยได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Valerie Strauss. What the U.S. can’t learn from Finland about ed reform

https://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/post/what-the-us-cant-learn-from-finland-about-ed-reform/2012/04/16/gIQAGIvVMTblog.html?tid=ainl

.......................................

เขียน 10 Dec 2016 @ 09:51 ()


ความเห็น (0)