อนุทิน 149275 - ต้นโมกข์

คำที่มักใช้ผิด

1. เราใช้ depend on ที่แปลว่า ขึ้นอยู่กับ หรือพึ่งพิงอยู่กับ ไม่ใช่ off เช่น

1. I might go for a walk today. ฉันอาจเดินไปวันนี้ but it all depends on the weather. แต่ทั้งนี้ก็เกิดขึ้นอยู่กับอากาศด้วย ไม่ใช่ I might go for a walk today but it all depends off the weather.

2. You can pass the exam but it depends on how well you prepare for it. คุณสามารถผ่านการสอบได้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเตรียมมามากน้อยขนาดไหน.

..................

เขียน 10 Dec 2016 @ 09:45 ()


ความเห็น (0)