อนุทิน 149268 - ต้นโมกข์

สิ่งที่สหรัฐไม่ได้เรียนรู้จากการปฏิรูปการศึกษาในฟินแลนด์ ตอนที่ 3

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ฉันต้องพูดก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาอยากได้ยิน ในขณะที่เป็นความจริงที่ว่าพวกเราสามารถเรียนรู้ได้จากระบบในต่างชาติ และใช้กรณีศึกษามาเป็นพื้นฐานเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องของพวกเราเอง แต่เราไม่สามารถเลียนแบบพวกเขาได้หรอก แล้วสิ่งที่สหรัฐไม่สามารถเรียนรู้จากฟินแลนด์คืออะไร? อันดับแรก ถึงแม้ว่าฟินแลนด์จะแสดงให้เห็นว่าโอกาสที่เท่าเทียมกันนั้นมีอยู่ แต่อเมริกาไม่สามารถจะทำให้เกิดความยุติธรรม (equity) หากไม่เปลี่ยนแปลงการจัดการระดับพื้นฐาน ในระบบโรงเรียน คำว่าการจัดการะดับพื้นฐาน มี 3 ประเด็น ดังจะได้กล่าวต่อไป

อันดับแรกการให้เงินโรงเรียน โรงเรียนฟินแลนด์มีการให้เงินอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะอยู่แห่งใดก็ตาม อันดับ 2 คือ สุขภาพของเด็ก ในทางกฎหมาย เด็กๆทุกคนในฟินแลนด์เข้าถึงการเลี้ยงดู, การรักษาสุขภาพอนามัย, และเรียนในโรงเรียนในชุมชนในระดับก่อนการเข้าเรียน ทุกๆโรงเรียนจะต้องมีทีมสวัสดิการสำหรับเด็กๆ เพื่อที่จะความสุขให้กับเด็กในโรงเรียน อันดับ 3 การศึกษาคือสิทธิมนุษยชน การศึกษาตั้งแต่ก่อนการเรียนจนถึงมหาวิทยาลัยไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน สิ่งนี้ทำให้การศึกษาในระดับสูงเป็นสิ่งที่ง่ายและเข้าถึงได้กับทุกคน ตราบใดที่ทั้ง 3 สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้น โมเดลความเท่าเทียมกันของฟินแลนด์ก็ไม่ดังถึงสหรัฐหรอก

แปลและเรียบเรียงจาก

Valerie Strauss. What the U.S. can’t learn from Finland about ed reform

https://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/post/what-the-us-cant-learn-from-finland-about-ed-reform/2012/04/16/gIQAGIvVMTblog.html?tid=ainl

.......................................

เขียน 09 Dec 2016 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)