อนุทิน 149266 - อาจารย์ต้น

สำนวน (idiom)

1. in the same boat = มีปัญหาแบบเดียวกัน เช่น

A: I’m broke. ฉันไม่มีเงินเหลือเลย Can you lend me twenty dollars? ยืมเงินสัก 20 ดอลลาร์สิ?

B: Sorry. เสียใจนะ I’m in the same boat. ฉันมีปัญหาเหมือนเธอนั่นแหละ!

............................

เขียน 09 Dec 2016 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)