อนุทิน 149245 - ต้นโมกข์

คำที่มักใช้ผิด

1. เราใช้ anybody, anything กับประโยคปฏิเสธ และคำถามเท่านั้น เราใช้ anybody กับคน และ anything กับสิ่งของ ห้ามใช้ nobody หรือ nothing เป็นอันขาด เช่น

1. I didn’t meet anybody. ฉันไม่เจอใครเลย ไม่ใช่ I didn’t meet nobody.

2. We didn’t see anything. พวกเราไม่เจอสิ่งใดเลย ไม่ใช่ We didn’t see nothing.

………………………


เขียน 08 Dec 2016 @ 11:54 ()


ความเห็น (0)