อนุทิน 149236 - คนถางทาง

ในหลักพระไตรลักษณ์บ้างว่าอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา บ้างว่าทุกขัง อนิจจัง อนัตตา..คุณว่าใครถูก

เขียน 07 Dec 2016 @ 22:53 ()


ความเห็น (0)