อนุทิน 149224 - สุรา ๑ ป้าน


พบสถานศึกษาถูกทิ้งร้างกลางหมู่บ้านลับแล ซึ่งอดีตเคยเป็นที่รวมของชุมโจรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และที่นี่มีรากลึกแห่งวัฒนธรรมทางการศึกษาอันสำคัญของอำเภอ และการค้าขายโบราณ ไม่น่าเชื่อที่นี่เคยมีตลาดน้ำแห่งแรกของอำเภอ ไม่น่าเชื่อที่นี่เคยมีร้านทอง และไม่น่าเชื่อที่ ที่นี่กลับถูกหลงลืม...


สุรา ๑ ป้าน


เขียน 07 Dec 2016 @ 12:08 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าจะศึกษา แล้วเอาเขียนเป็นบันทึกไว้นะครับ