อนุทิน 14920 - มัทนา

มัทนา

ในพุทธศาสนา เรานิยามความหมายของการศึกษาว่า “การรู้จักตัวเอง”

ทั้งนี้ บทนิยามดังกล่าวมีรากศัพท์ตามหลักทางภาษาศาสตร์ว่า

“สยํ อิกขตีตี = สิกขา” แปลว่า “การรู้จักตัวเอง, (หรือ) การมองเห็นตัวเอง คือ การศึกษา”

ท่าน ว.วชิรเมธี via ใหม่ (And So It Goes)

เขียน 11 Jul 2008 @ 00:07 () แก้ไข 11 Jul 2008 @ 00:09, ()


ความเห็น (0)