อนุทิน #14920

ในพุทธศาสนา เรานิยามความหมายของการศึกษาว่า “การรู้จักตัวเอง”

ทั้งนี้ บทนิยามดังกล่าวมีรากศัพท์ตามหลักทางภาษาศาสตร์ว่า

“สยํ อิกขตีตี = สิกขา” แปลว่า “การรู้จักตัวเอง, (หรือ) การมองเห็นตัวเอง คือ การศึกษา”

ท่าน ว.วชิรเมธี via ใหม่ (And So It Goes)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)