อนุทิน 149194 - คนถางทาง

มีคนเเพียงไม่กี่ชนิดในโลกท่ี่นิยมกินเนื้อดืบ เช่น อิสาน เอสกิโม ญี่ปุ่น มีเพียงพวกหลังทีได้รับการยกย่องว่าเจริญแล้ว ..แปลกโนะ...หาว่าเป็นโรค เสือสิงหงูหมาไม่เห็นมันเป็น

เขียน 05 Dec 2016 @ 21:23 () แก้ไข 05 Dec 2016 @ 21:31, ()


ความเห็น (0)