อนุทิน 149189 - ต้นโมกข์

คำที่มักใช้ผิด

1. คำว่า news ที่แปลว่าข่าวนั้น เป็นคำนามนับไม่ได้ เมื่อเป็นคำนามนับไม่ได้ ต้องเป็นเอกพจน์เสมอ ดังนั้น news ต้องใช้ is, was หากเป็นกริยาแท้ต้องเติม s หรือ es หลังกริยาเสมอ เช่น

1. News is coming in about an oil spill in Qatar. ข่าวที่เข้ามาว่ามีน้ำมันหกใน Qatar. ไม่ใช่ News are coming in about an oil spill in Qatar.

2. The news was good. ข่าวนี้ดี ไม่ใช่ The news were good.

………………

เขียน 05 Dec 2016 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)