อนุทิน 149188 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๖๖๘ |

"..."


ทหารของพระราชา....พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ อดีตแม่ทัพภาค 2 ทหารผู้ถวายงานใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามเสด็จทุกถิ่นทุรกันดารยาวนานกว่า 30 ปี เป็นทหารผู้เดียวที่จะรู้ล่วงหน้าว่าพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใด เพราะส่วนใหญ่จะทรงปฏิบัตินอกแผนบ่อยครั้ง แม้จะเป็นพื้นที่อันตราย ไม่มีถนนตัดเข้าไป พระองค์ก็ยังมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปให้ได้

เขียน 05 Dec 2016 @ 15:57 ()


ความเห็น (0)