อนุทิน 149177 - ต้นโมกข์

อะไรจะเกิดขึ้น หากครูที่มีประสิทธิภาพไปสอนในสหรัฐ? ตอนที่ 8

อันดับ 2 การใช้คำอธิบายของโรงเรียนที่เป็นพิษควรจะถูกยกเลิก การปฏิบัติในปัจจุบันในหลายๆประเทศจะประเมินคุณภาพของครูที่การนับความสำเร็จที่สามารถวัดได้ในตัวนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะผิดและไม่ยุติธรรม มันเป็นสิ่งที่ผิด เพราะจุดมุ่งหมายของโรงเรียนส่วนใหญ่จะกว้างกว่าการปฏิบัติที่ดีใน 2-3 วิชา มันเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรม เพราะตัวแปรเรื่องความสำเร็จของผู้เรียนในแบบทดสอบมาตรฐานสามารถอธิบายได้โดยปัจจัยที่นอกเหนือโรงเรียน ครูส่วนใหญ่เข้าใจถึงสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียน เพราะว่าทั้งโรงเรียนได้เน้นในเรื่องนี้ ไม่ใช่เฉพาะครูที่เป็นปัจเจกบุคคล ในระบบการศึกษาที่ได้รับคะแนนนาๆชาติสูงนั้น เป็นเพราะพวกครูได้รับการกระตุ้นจากผู้นำและเพื่อนๆครูด้วยกันเอง ในฟินแลนด์ ครึ่งหนึ่งการสอบสำรวจความคิดของครู ตอบว่า พวกเขาอาจลาออก หากจะนับเอาผลจากการทำแบบทดสอบมาตรฐาน

อันดับ 3 นโยบายของโรงเรียนจะต้องเปลี่ยนก่อนการสอน การทำดังกล่าว จะทำให้การสอนเป็นที่น่าดึงดูดใจแก่ผู้เรียนที่มีพรสวรรค์ ในหลายๆประเทศ ซึ่งเป็นที่ที่ครูต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง ความต้องการของพวกเขา ก็คือไม่ต้องการเงินเพิ่ม แต่คือเงื่อนไขการทำงานที่ดีของโรงเรียน ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ประสบการณ์จากประเทศที่ได้รับการทำคะแนนนาๆชาติได้ดีนั้น ครูจะต้องมีการวางแผนงานด้วยตนเอง, มีอิสรภาพที่จะดำเนินการสอน โดยวิธีที่จะนำมาซึ่งผลอันเลิศ, และสิทธิในการสร้างแบบประเมินของผลลัพธ์ในภาระงานที่ทำด้วยตนเอง โรงเรียนต่างๆควรจะได้รับการเชื่อถือในเรื่องต่างๆที่สำคัญเรื่องภาระงานการสอน

แปลและเรียบเรียงจาก

Valerie Strauss. What if Finland’s great teachers taught in U.S. schools?

https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2013/05/15/what-if-finlands-great-teachers-taught-in-u-s-schools-not-what-you-think/

เขียน 04 Dec 2016 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)