อนุทิน 149175 - ต้นโมกข์

คำที่มักใช้ผิด

1. เราใช้ to be married to แต่งงานกับ ไม่ใช่ to be married with เช่น

1. She’s married to a dentist. หล่อนแต่งงานกับหมอฟัน ไม่ใช่ She’s married with a dentist.

2. Sarah’s married to my brother. ซาร่าแต่งงานกับพี่ชายของฉัน ไม่ใช่ Sarah’s married with my brother.

…………….

เขียน 04 Dec 2016 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)