อนุทิน 149161 - ต้นโมกข์

อะไรจะเกิดขึ้น หากครูที่มีประสิทธิภาพไปสอนในสหรัฐ? ตอนที่ 7

ทุกๆคนเห็นด้วยว่าคุณภาพของการสอนนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีเป็นคำถามที่ไม่จำเป็นต้องถาม ดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าคุณภาพของครูมักจะถูกยกมาเป็นปัจจัยต่อความสำเร็จของนักเรียน แต่จริงๆแล้วครูที่ดีขึ้นในโรงเรียนไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนโดยอัตโนมัติเลย

บทเรียนจากระบบโรงเรียนที่ได้ระดับคะแนนสูงๆ เช่นเฟินแลนด์ นำเสนอว่าเรามองการสอนในฐานะงานอย่างไร และบทบาทของโรงเรียนอะไรในสังคมของเรา

อันดับแรก ความเป็นมาตรฐานควรเน้นอยู่ที่การสอนของครูมากกว่าการสอนและการเรียนรู้ในโรงเรียน สิงคโปร์, แคนาดา, และฟินแลนด์ตั้งมาตรฐานไว้สูงในการฝึกหัดครู ประเทศเหล่านี้ตั้งการควบคุมคุณภาพไว้สูงก่อนที่ใครจะเข้ามาสอนได้ แม้แต่ศึกษาเรื่องการสอนก็ตาม นี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศเหล่านี้จึงมีครูที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินครูจึงไม่มีปัญหาให้ถกเถียงกัน ไม่เหมือนสหรัฐอเมริกา

แปลและเรียบเรียงจาก

Valerie Strauss. What if Finland’s great teachers taught in U.S. schools?

https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2013/05/15/what-if-finlands-great-teachers-taught-in-u-s-schools-not-what-you-think/

เขียน 03 Dec 2016 @ 18:44 () แก้ไข 03 Dec 2016 @ 18:48, ()


ความเห็น (0)