อนุทิน 149138 - ต้นโมกข์

อะไรจะเกิดขึ้น หากครูที่มีประสิทธิภาพไปสอนในสหรัฐ? ตอนที่ 6

ข้อผิดพลาดลำดับที่ 3 ก็คือ ความเชื่อที่ว่า หากเด็กๆได้เจอกับครูที่สุดยอด 3-4 คนรอบตัวพวกเขา พวกเขาจะมีท่าทีของนักวิชาการ โดยที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจ หรือเชื้อชาติไม่มีผลต่อความเป็นนักวิชาการนั้น และหากเด็กๆเจอกับครูที่ไม่ประสิทธิภาพ ก็จะยิ่งอ่อนลง อ่อนลง ข้อทึกทักทางสมมติฐานนี้ปรากฏให้เห็นในนโยบายของรัฐ เช่น องค์ประกอบที่สำคัญของนโยบายการศึกษาใน ESEA: ประสิทธิภาพ, ความยุติธรรม, และการประเมินผล

ข้อทึกทักนี้นำเสนอถึงทัศนะที่ว่าการปฏิรูปการศึกษาเพียงอย่างเดียวจะเอาชนะอำนาจอันทรงพลังของสภาพแวดล้อมทางสังคมและครอบครัว ดังที่ได้เสนอมาก่อนได้ ข้อทึกทักนี้บอกให้โรงเรียนกำจัดครูที่ไม่มีประสิทธิภาพออกเสีย และจ้างแต่คนที่มีความสามารถสูง ความผิดพลาดนี้มีความยุ่งยากในเชิงปฏิบัติมากๆ อันดับแรกคือ คำว่าครูที่มีคุณภาพคืออะไร ถึงแม้ว่าข้อนี้จะเป็นที่เข้าใจ แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่รับเข้ามาเป็นครูใหม่จะมีประสิทธิภาพ ข้อผิดพลาดอันที่ 2 ก็คือครูที่มีคุณภาพต้องใช้เวลา 5-10 ปีในการสอนที่มีระบบ และการตัดสินอย่างน่าเชื่อว่าความมีประสิทธิภาพ ต้องเก็บข้อมูลถึง 5 ปีจึงจะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สิ่งนี้ทำไม่ได้ในเชิงปฏิบัติ

แปลและเรียบเรียงจาก

Valerie Strauss. What if Finland’s great teachers taught in U.S. schools?

https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2013/05/15/what-if-finlands-great-teachers-taught-in-u-s-schools-not-what-you-think/

เขียน 02 Dec 2016 @ 18:27 ()


ความเห็น (0)