อนุทิน 149136 - ต้นโมกข์

สำนวน (idiom)

1. in hot water = กำลังอยู่ในความยุ่งยาก เช่น

He found himself in hot water over his comments about immigration.

เขาพบว่าตนเองมีความยุ่งยาก หรือมีปัญหากับการวิจารณ์ด้วยเรื่องการอพยพ

I’m in hot water with my teacher, because she caught me cheating on the final exam.

ฉันมีปัญหากับครู เพราะว่าหล่อนจับได้ว่าฉันโกงในข้อสอบปลายภาค

.........................

เขียน 02 Dec 2016 @ 18:22 () แก้ไข 02 Dec 2016 @ 18:23, ()


ความเห็น (0)