อนุทิน 149122 - ต้นโมกข์

ปีเตอร์ แซนด์แมน กล่าวว่า ความเสี่ยง=อันตราย+ความตื่นกลัว หากผู้เป็นลูกค้าที่อยู่ในบริษัทซึ่งผิตเนื้อที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เขาจะเน้นลดความตื่นกลัว แต่หากลูกค้าเป็นนักอนุรักษ์แล้วหละก็ เขาจะเพิ่มความตื่นกลัวให้มากกว่า

โปรดสังเกตว่าระหว่างความตื่นกลัว กับอันตราย เขาเน้นความตื่นกลัวมากกว่า จริงๆแล้วความตื่นกลัวกับอันตราย ส่งผลต่อสมการความเสี่ยงของเขาไม่เท่ากัน เขาอธิบายว่า หากอันตรายอยู่ในระดับสูง แต่ความตื่นกลัวอยู่ในระดับต่ำ ประชาชนจะมีการโต้ตอบน้อยกว่าที่ควรจะเป็น แต่เมื่ออันตรายอยู่ในระดับต่ำ แต่ความตื่นกลัวอยู่ในระดับสูง ประชาชนจะมีการโต้ตอบมากกว่าที่ควรจะเป็น

จาก เศรษฐพิลึก โดย Steven D. Levitt และ Stephen J. Dubner แปลโดย พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ

......................

เขียน 01 Dec 2016 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)