อนุทิน 149119 - ต้นโมกข์

คำที่มักใช้ผิด

1. คำว่า to agree เป็นกริยาแท้ ที่แปลว่า เห็นด้วย ไม่ใช่คำคุณศัพท์ ดังนั้นหน้า agree จึงไม่มีกริยา to be เช่น

1. I agree ฉันเห็นด้วย ไม่ใช่ I’m agree

2. Do you agree? เธอเห็นด้วยไหม? ไม่ใช่ Are you agree?

…………………….

เขียน 01 Dec 2016 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)