อนุทิน 149069 - มายด์

มายด์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“ต้นไม้ใหญ่มีรากฝังลึกฉันใด การศึกษาที่มีบุคลากรมีคุณภาพก็ย่อมนำมาซึ่งความแข็งแกร่งของเยาวชนที่แข็งแรงในด้านสติปัญญาฉันนั้น” หากเปรียบการศึกษาเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ที่แตกแขนงออกไป ก็คงให้ร่มเงาแก่ผืนดินที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้น เปรียบได้กับคุณภาพของการศึกษาที่มีแต่ความราบรื่นเสมือนความร่มเย็นของเงาที่ปกคลุมอาณาบริเวณนั้น แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ต้นไม้ใหญ่ดำรงอยู่ได้อยู่ที่รากใต้ผืนดิน ยิ่งหยั่งลึกมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้ต้นไม้มีรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงมากขึ้น ดังนั้น รากที่กล่าวถึงก็คือ บุคลาการที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ก็คือ ครูผู้สอน ผู้ที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอน มอบความรู้ ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทั้งในด้านวิชาที่เรียนและการดำเนินชีวิต


เขียน 28 Nov 2016 @ 21:01 ()


ความเห็น (0)