อนุทิน 149068 - ต้นโมกข์

อะไรจะเกิดขึ้น หากครูที่มีประสิทธิภาพไปสอนในสหรัฐ? ตอนที่ 2

ความมีประสิทธิภาพของครู โดยสามัญสำนึกมักจะเกี่ยวข้องกับการทดสอบแบบมาตรฐาน เพราะไปพัฒนาความสามารถของนักเรียน สังกัป (concept) นี้เกี่ยวข้องกับครูที่สอนในวิชาที่จะมีการทดสอบเท่านั้น ความมีประสิทธิภาพของครูมีนัยยะพิเศษในนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ในขณะที่ทางเลือกอื่นๆดำรงอยู่ในงานการสอน

ยกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา จะมีโปรแกรมการฝึกครูที่แตกต่างกันมากกว่า 1,500 อัน ลำดับเรื่องคุณภาพนี้กว้างขวางมาก ในสิงคโปร์และฟินแลนด์จะมีโปรแกรมการฝึกหัดครูแบบเข้มเฉพาะคนที่อยากเป็นครูเท่านั้น

ทั้งในแคนาดา และเกาหลีใต้ ก็ไม่มีการฝึกหัดครูแบบพิเศษ คุณภาพของครูเป็นผลของการควบคุมคุณภาพที่มีการตรวจสอบมาเป็นอย่างดีในการเป็นครู มากกว่าการประเมินประสิทธิภาพของครูตอนทำงาน

แปลและเรียบเรียงจาก

Valerie Strauss. What if Finland’s great teachers taught in U.S. schools?

https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2013/05/15/what-if-finlands-great-teachers-taught-in-u-s-schools-not-what-you-think/

เขียน 28 Nov 2016 @ 19:09 ()


ความเห็น (0)