อนุทิน 149059 - ต้นโมกข์

คำศัพท์ที่ใช้ในโรงเรียน (school verbs)

1. to raise (one’s hand) = raise your hand = ยกมือขึ้นข้างหนึ่ง

2. to touch = สัมผัส

3. to erase = ลบ

4. to read = อ่าน

5. to close = ปิด

6. to listen = เปิด

7. to write = เขียน

8. to walk = เดิน

9. to tear = ฉีก

10. to type = พิมพ์

11. to draw = วาด

12. to tie = ผูก

13. to leave = ออกจาก

14. to enter = เข้ามา (ข้างใน)

...............

เขียน 27 Nov 2016 @ 18:32 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตปริ้นให้นักเรียนด้วยครับอาจารย์ต้น..ขอบคุณมากๆ

เขียนเมื่อ 

ได้เลยครับ ด้วยความยินดีครับ