อนุทิน 149033 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง loose กับ lose, write กับ right, effect กับ affect

1. to lose = คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า ทำหาย หรือ หายจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเป็นทุกข์จากการหายนั้น แต่

2. to be loose =คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ทำให้หลวม หรือไม่ยึดติกับภาระงาน

3. to write = คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า เขียน แต่

4. to right = คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ถูกต้อง หรือที่เหมาะสม หรือที่ตรงกันข้ามกับทางซ้าย

5. to affect = คำนี้เป็นกริยา แปลว่า ส่งผลต่อ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

6. effect = คำนี้เป็นคำนาม จะแปลว่า ผลลัพธ์

..............................

เขียน 26 Nov 2016 @ 18:26 ()


ความเห็น (0)