อนุทิน 149011 - ศรีกรม

- มาทำงานตามปกติ

-ช่วงเช้าเดินทางไปที่เนติบัณฑิตยสภา ขอใบรับรองสามัญสมาชิก ต้องชื่นชมในการให้บริการ เดิมจะขอใบรับรองต้องใช้เวลา 15 วัน ถึงจะได้รับ มาวันนี้ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที นี้คือนวัตกรรมใหม่ ใช้เทคโนโลยีช่วยในการให้บริการ!!! งานนี้ต้องปรบมือให้

- ประชุมคณะทำงานดำเนินการพิธีถวายแสดงความอาลัยฯ นำเสนอจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมูู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ไม่ผ่านมติที่ประชุม เนื่องจากมีปัญหาด้านงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ (ข้อมูลไม่สมบูรณ์) และโครงการสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปรากฎว่าไม่ผ่านทั้ง ๒ โครงการ ต้องตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะทำงานชุดใหญ่ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ น่าเสียดาย หากโครงการทั้งสองผ่าน จะทำให้ข้าราชการได้ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลอย่างใหญ่หลวงต่อพระองค์ท่าน

- แม้โครงการจะไม่ผ่าน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะพยายามทำให้เต็มที่ต่อไป หากไม่ผ่านก็จะทำด้วยตนเองเท่าที่แรงจะทำได้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

- คติประจำวัน...ผู้ที่ประสบผลสำเร็จ คือผู้ที่ได้รับความล้มเหลวมาจำนวนมาก...

เขียน 25 Nov 2016 @ 16:31 ()


ความเห็น (0)