อนุทิน 149010 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้ประชุม KM ของคณะแพทยศาสตร์ มข

จะมีการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อน Km ในคณะฯ ประมาณวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559

โดยมีเป้าหมาย

1. รับรู้นโยบาย

2. สร้างแรงบันดาลใจ

3. Identify องค์ความรู้ที่จำเป็น

4. ระบุ Expert list

5. commitment โดยจัดหา KM facilitator

แก้ว

25/11/2559

เขียน 25 Nov 2016 @ 15:38 ()


ความเห็น (0)